เปิดตัวพร้อมแฟรนไชส์ยิ้มสยามสะเต๊ะถอดไม้ปิ้งย่างสะเต๊ะบุฟเฟ่ต์(รายแรกของประเทศ)

ยิ้มสยามแฟรนไชส์

เปิดตัวพร้อมแฟรนไชส์ยิ้มสยามสะเต๊ะถอดไม้ #ปิ้งย่างสะเต๊ะ #บุฟเฟ่ต์(รายแรกของประเทศ) สะเต๊ะที่มากกว่าสะเต๊ะ ที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร